تاریخ : یکشنبه 17 تير 15:51
کد خبر : 701136
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

حرکت دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر

دسته عزاداری

حرکت دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر

دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر به مناسبت شهادت امام جعفر صادق ع برگزار میگردد.

به گزارش قسم از حوزه 232 عابدین  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ، دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر به مناسبت شهادت امام جعفر صادق ع درتاریخ دوشنبه 18تیرماه ازساعت 10/30صبح از جلوی مهدیه تهران به سمت میدان منیریه حرکت خواهد نمود. کلیه بسیجیان حوزه 232 عابدین و پایگاههای تابعه دراین مراسم حضور بهم رسانند.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ