رای به سایت :
852
محبوب
حوزه 232 عابدین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
پنجشنبه 26 مهر 1397 -
برگزاری جلسه شورای امربه معروف و نهی از منکر حوزه 232 عابدین
جلسه

برگزاری جلسه شورای امربه معروف و نهی از منکر حوزه 232 عابدین

جلسه شورای امربه معروف و نهی از منکر حوزه 232 عابدین برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1397/06/19 - 18:09
6
محبوب  
رای به خبر :