رای به سایت :
876
محبوب
حوزه 232 عابدین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
جمعه 30 فروردين 1398 -

گزارش تصویری از حضور  دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر به همراه بسیجیان  پایگاههای تابعه حوزه 232 عابدین
گزارش تصویری از حضور دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر به همراه بسیجیان پایگاههای تابعه حوزه 232 عابدین

دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر به همراه بسیجیان پایگاههای حوزه 232 عابدین که به مناسبت شهادت امام جعفر صادق ع برگزار گردید.

حوزه 232 عابدین 1397/04/19
حرکت دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر
حرکت دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر

دسته عزاداری بسیجیان حوزه 231 والعصر به مناسبت شهادت امام جعفر صادق ع برگزار میگردد.

حوزه 232 عابدین 1397/04/17