رای به سایت :
1950
محبوب
حوزه 231والعصر
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 01 آبان 1397 -
اردوی میدان تیر آموزش عمومی و ویژه بسیج در حوزه 231 والعصر برگزار شد
اردوی میدان تیر آموزش عمومی و ویژه بسیج در حوزه 231 والعصر برگزار شد

به منظور افزایش توان رزمی و آموزش تیراندازی اردوی یک روزه میدان تیر ویژه نیروهای گردان بیت المقدس و نیروهای عمومی مقدماتی بسیج در حوزه 231 والعصر برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1397/05/19 - 12:52
1
محبوب  
رای به خبر :