رای به سایت :
1887
محبوب
حوزه 231والعصر
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
یکشنبه 30 مهر 1396 -
فعالیت های گذشته
جلسه مسئولین اردویی حوزه ها و پایگاه های ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی برگزار شد جلسه مسئولین اردویی حوزه ها و پایگاه...
جلسه مسئولین اردوییحوزه ها و پایگاه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت طرح و برنامه نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت مهندسی نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت تربیت و آموزش نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت قرآن و عترت نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت امربه معروف و نهی از منکر نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت اطلاعات نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت عملیات نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت نیروانسانی نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
ما در دنیای پرآشوبی زندگی می‌کنیم....
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
ما در دنیای پرآشوبی زندگی می‌کنیم....
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
ما در دنیای پرآشوبی زندگی می‌کنیم....
مراسم هفتگی مهدیه تهران مراسم هفتگی مهدیه تهران
مراسم هفتگی مهدیه تهران
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تله‌کام آغاز به کار کرد هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تله‌کام...
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت تربیت بدنی نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت آماد و پشتیبانی نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از بسیج سازندگی نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت امداد و بهداشت نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت علمی و پژوهشی نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت فرهنگی و اجتماعی نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت فضای مجازی نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت فاوا  نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه...
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
ما در دنیای پرآشوبی زندگی می‌کنیم....
پیام تسلیت کانون ورزشکاران حوزه 231والعصر در پی درگذشت جانباز سرافراز پاسدار محمد بیات پیام تسلیت کانون ورزشکاران حوزه...
کانون ورزشکاران حوزه 231والعصر درگذشت...
جلسه آموزشی اردوهای راهیان نور برگزار می شود جلسه آموزشی اردوهای راهیان نور برگزار...
جلسه آموزشی اردوهای راهیان نور عصر...
جلسه مسئولان عملیات حوزه ها برگزار شد جلسه مسئولان عملیات حوزه ها برگزار شد
مسئول عملیات ناحیه مقاومت بسیج سلمان...
نشست بصیرتی نشست بصیرتی
نشست بصیرتی ارکان مسجد ولی الله...
پایگاه مقاومت بسیج شهید سیدمصطفی عرب
فضاسازی مسجد فضاسازی مسجد
نصب پرژکتور داخل حیاط مسجد ولی الله...
پایگاه مقاومت بسیج شهید سیدمصطفی عرب
سخنرانی سخنرانی
سخنرانی حاج آقا کاشانی در دهه سوم ماه...
پایگاه مقاومت بسیج شهید سیدمصطفی عرب
توصیه های ورزشی توصیه های ورزشی
هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا...
26 مهرماه؛ روز تربیت بدنی و ورزش 26 مهرماه؛ روز تربیت بدنی و ورزش
هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا...
23مهرماه روز جهانی عصای سفید 23مهرماه روز جهانی عصای سفید
بسیاری از نابینایی ها قابل پیش گیری...
اردوهای جهادی یک روزه برگزار می شود اردوهای جهادی یک روزه برگزار می شود
مسئول بسیج سازندگی حوزه 231والعصر از...
فعالیت های پیش رو
آخرین اخبار
.
folder
جلسه مسئولین اردویی حوزه ها و پایگاه های ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی برگزار شد
جلسه مسئولین اردویی حوزه ها و پایگاه...
جلسه مسئولین اردوییحوزه ها و پایگاه های ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی با حضور...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت طرح و برنامه
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونتطرح و برنامه حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت مهندسی
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت مهندسی حوزه 231والعصر در...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت تربیت و آموزش
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت تربیت و آموزش حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت قرآن و عترت
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونتقرآن و عترت حوزه 231والعصر...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت امربه معروف و نهی از منکر
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت امربه معروف و نهی از منکر...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت اطلاعات
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت اطلاعات حوزه 231والعصر در...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت عملیات
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت عملیات حوزه 231والعصر در...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت نیروانسانی
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت نیروانسانی حوزه 231والعصر...
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
ما در دنیای پرآشوبی زندگی می‌کنیم. حفظ امنیت خویشتن و اجتناب از آسیب برای هر...
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
ما در دنیای پرآشوبی زندگی می‌کنیم. حفظ امنیت خویشتن و اجتناب از آسیب برای هر...
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
ما در دنیای پرآشوبی زندگی می‌کنیم. حفظ امنیت خویشتن و اجتناب از آسیب برای هر...
بیانات رهبر انقلاب در دیدار نخبگان جوان علمی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار نخبگان...
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان...
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سخنان ترامپ سرشار از ناتوانی و شکست بود
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سخنان...
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سخنان ترامپ سرشار از ناتوانی و شکست بود و بر خلاف...
مراسم هفتگی مهدیه تهران
مراسم هفتگی مهدیه تهران
مراسم هفتگی مهدیه تهران
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تله‌کام آغاز به کار کرد
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تله‌کام...
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (ایران تله‌کام ۲۰۱۷)...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت تربیت بدنی
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت تربیت بدنی حوزه 231والعصر...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت آماد و پشتیبانی
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت آماد و پشتیبانی حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از بسیج سازندگی
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با مسئول بسیج سازندگی حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت امداد و بهداشت
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت امداد و بهداشت حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت علمی و پژوهشی
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت علمی و پژوهشی حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت فرهنگی و اجتماعی
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت فرهنگی و اجتماعی حوزه...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت فضای مجازی
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت فضای مجازی حوزه 231والعصر...
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از معاونت فاوا
نظارت ستادی فرمانده حوزه 231والعصر از...
دیدار چهره به چهره فرمانده حوزه 231والعصر با معاونت فاوا حوزه 231والعصر در...
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
توصیه‌های حفاظتی به شهروندان
ما در دنیای پرآشوبی زندگی می‌کنیم. حفظ امنیت خویشتن و اجتناب از آسیب برای هر...
پیام تسلیت کانون ورزشکاران حوزه 231والعصر در پی درگذشت جانباز سرافراز پاسدار محمد بیات
پیام تسلیت کانون ورزشکاران حوزه...
کانون ورزشکاران حوزه 231والعصر درگذشت جانباز سرافراز پاسدار محمد بیات را با...
جلسه آموزشی اردوهای راهیان نور برگزار می شود
جلسه آموزشی اردوهای راهیان نور برگزار...
جلسه آموزشی اردوهای راهیان نور عصر روز چهارشنبه در ناحیه سلمان فارسی برگزار...
جلسه مسئولان عملیات حوزه ها برگزار شد
جلسه مسئولان عملیات حوزه ها برگزار شد
مسئول عملیات ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی جلسه ای در زمینه پیگیری ابلاغ...
توصیه های ورزشی
توصیه های ورزشی
هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت...
اخبار پایگاه ها
.
folder
جلسه انس با قرآن حلقه صالحین شهید مظلومی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه انس با قرآن حلقه صالحین شهید...
در روز پنجشنبه بیست و هفتم مهر ماه جلسه انس با قرآن حلقه صالحین شهید مظلومی...

جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
در روز پنجشنبه بیست و هفتم مهر ماه جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

حضور مسول اردویی پایگاه عاشورا درجلسه اردویی
حضور مسول اردویی پایگاه عاشورا درجلسه...
مسول اردویی پایگاه عاشورا درجلسه اردویی شرکت کرد

شرکت اعضا حلقه های صالحین پایگاه عاشورا در تماشای تاتررقیه خاتون
شرکت اعضا حلقه های صالحین پایگاه...
اعضا حلقه صالحین پایگاه عاشورا به تماشای تاتر رقیه خاتون نشستند.

هیئت هفتگی عشاق الائمه(ع)
هیئت هفتگی عشاق الائمه(ع)
هیئت هفتگی عشاق الائمه(ع) منتظران ظهور دوشنبه ۱ابان ازساعت ۲۰

برگزاری حلقه صالحین پایگاه عاشورا
برگزاری حلقه صالحین پایگاه عاشورا
حلقه صالحین نوجوانان پایگاه عاشورا جلسه صالحین باموضوعیت کتاب خوانی تشکیل دادند.

جلسه توجیحی طرح امنیت پایدار در پایگاه مقاومت شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
جلسه توجیحی طرح امنیت پایدار در...
جلسه توجیحی طرح امنیت پایدار در پایگاه مقاومت شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.

گزارش تصویری/تفاهم نامه همکاری بسیج علمی پژوهشی و پایگاه شهید هاشمی انعقاد شد
گزارش تصویری/تفاهم نامه همکاری بسیج...
تفاهم نامه همکاری علمی، فناوری و آموزشی بین معاونت علمی، پژوهشی سپاه تهران و...

برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط...
طرح امنیت پایدار محلات توسط دسته ویژه واکنش سریع پایگاه شهید حاج ابوالفتح در...

برگزاری شامگاه نظامی پایگاه شهید حاج ابوالفتح
برگزاری شامگاه نظامی پایگاه شهید حاج...
در۲۷ مهر ماه سال ۱۳۹۶ شامگاه نظامی پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار گردید.

کلاس آموزش جسمانی پایگاه فاتح خیبر
کلاس آموزش جسمانی پایگاه فاتح خیبر
کلاس آموزش آمادگی جسمانی پایگاه خیبر در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 در محل...

جلسه هماهنگی مراسمات اربعین حسینی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هماهنگی مراسمات اربعین حسینی...
به همت شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر جلسه هماهنگی مراسمات اربعین حسینی در...

برگزاری کلاس رزمی پایگاه فاتح خیبر
برگزاری کلاس رزمی پایگاه فاتح خیبر
کلاس رزمی پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر برگزار شد

اولویت اصلی امروز مقابله با جنگ نرم است
اولویت اصلی امروز مقابله با جنگ نرم است
پوستر تولیدی / اولویت اصلی امروز مقابله با جنگ نرم است

در میدان تدارک دیده شده توسط دشمن بازی نکنید
در میدان تدارک دیده شده توسط دشمن...
پوستر تولیدی / در میدان تدارک دیده شده توسط دشمن بازی نکنید

جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌‌های افراد
جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌‌های...
پوستر تولیدی / جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌‌های افراد

مراسم شهادت امام سجاد (ع) در هیئت منتظران مهدی موعود (عج) پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
مراسم شهادت امام سجاد (ع) در هیئت...
در روز دوشنبه بیست و چهارم مهر ماه مراسم شهادت امام زین العابدین (ع) در هیئت...

نشست بصیرتی
نشست بصیرتی
نشست بصیرتی ارکان مسجد ولی الله الاعظم با رئیس امور مساجد و مسئولین ناحیه...

فضاسازی مسجد
فضاسازی مسجد
نصب پرژکتور داخل حیاط مسجد ولی الله الاعظم توسط بسیجیان پایگاه شهید عرب...

سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی حاج آقا کاشانی در دهه سوم ماه محرم شب بیست و سوم در مسجد ولی الله...سامانه اطلاع رسانی پایگاه های حوزه مقاومت بسیج 231 والعصر
ستاد خبری اطلاعات بسیج
همکاری با قرارگاه فضای مجازی
شعار سال سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
عناوین خبری روزنامه های صبح
سامانه اطلاع رسانی ناحیه سلمان فارسی
معاونت فرهنگی و اجتماعی ناحیه سلمان فارسی
خانه قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی
اخبار بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
گردان عملیات فرهنگی
شهدای شاخص 96
ارتباط با فرماندهی
تلگرام
پنجمین جشنواره علمی شهید طهرانی مقدم