تاریخ : سه شنبه 19 تير 14:22
کد خبر : 701581
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

جلسه قرارگاه صالحین برگزار شد.

حوزه 230 ناصرین

جلسه قرارگاه صالحین برگزار شد.

روز سه شنبه 19تیر ماه قرارگاه صالحین برگزار شد.

روز سه شنبه 19تیرماه 11الی12:30جلسه قرارگاه صالحین با حضور مسئول خواهران تربیت و اموزش  ناحیه سلمان فارسی مسئول تربیت بدنی و اموزش حوزه، سرمربی و مربی و سرگروهای صالحین برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ