رای به سایت :
522
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
چهارشنبه 04 مهر 1397 -

ویزیت رایگان برگزار شد
ویزیت رایگان برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 03 مهر 1397 - 13:12

ویزیت رایگان همراه با توزیع دارو برگزار شد

جلسه امر به معروف برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه امر به معروف برگزار گردید.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 17:33

جلسه امر به معروف مورخ 21شهریور برگزار گردید.

جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده برگزار گردید.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 15:13

جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده مورخ 12شهریور برگزار گردید.

نظارت و سرکشی مجموعه رابط نمایندگی ناحیه سلمان فارسی انجام گردید.
حوزه 230 ناصرین
نظارت و سرکشی مجموعه رابط نمایندگی ناحیه سلمان فارسی انجام گردید.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 15:10

نظارت و سرکشی مجموعه رابط نمایندگی ناحیه سلمان فارسی مورخ 17شهریور انجام گردید.

نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین  مورخ 20شهریور در مسابقات قرانی الحافظون شرکت کردند.
حوزه 230 ناصرین
نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین مورخ 20شهریور در مسابقات قرانی الحافظون شرکت کردند.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 14:57

نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در روز سه شنبه مورخ 20شهریور در مسابقات الحافظون شرکت کردند.

نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در lمسابقات بومی ومحلی شرکت کردند.
حوزه 230 ناصرین
نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در lمسابقات بومی ومحلی شرکت کردند.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 14:48

نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در مسابقات بومی و محلی مورخ 20شهریور شرکت کردند.

جلسه اعضای شورای فرهنگی برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه اعضای شورای فرهنگی برگزار گردید.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 14:44

جلسه اعضای شورای فرهنگی در روز 20شهریور برگزار گردید.

توزیع بروشورهای افزایش جمعیت مورخ 1شهریور ماه انجام گردید.
حوزه 230 ناصرین
توزیع بروشورهای افزایش جمعیت مورخ 1شهریور ماه انجام گردید.
    تاریخ› سه شنبه 06 شهريور 1397 - 16:33

توزیع بروشورهای افزایش جمعیت در روز پنج شنبه مورخ 1شهریور ماه انجام گردید.

بمناسبت هفته امامت توزیع شکلات به همراه احادیث مورخ 1شهریور ماه انجام گردید.
حوزه 230 ناصرین
بمناسبت هفته امامت توزیع شکلات به همراه احادیث مورخ 1شهریور ماه انجام گردید.
    تاریخ› سه شنبه 06 شهريور 1397 - 16:28

بمناسبت هفته امامت توزیع شکلات به همراه احادیث در روز پنج شنبه مورخ 1شهریور ماه برگزار گردید.

معرفی کالای ایرانی مورخ 1شهریور ماه برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
معرفی کالای ایرانی مورخ 1شهریور ماه برگزار گردید.
    تاریخ› سه شنبه 06 شهريور 1397 - 16:21

معرفی کالای ایرانی در برنامه الگو نشاط و تعالی مورخ 1شهریور ماه برگزار گردید.

اهدای جوایز به کودکان و نوجوانان انجام گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
اهدای جوایز به کودکان و نوجوانان انجام گردید.
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 1397 - 18:21

اهدای جوایز به کودکان و نوجوانان در برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ ۱شهریور ماه انجام گردید.

نمایشگاه اعتیاد برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
نمایشگاه اعتیاد برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 1397 - 18:17

نمایشگاه اعتیاد مورخ ۱شهریور ماه برگزار گردید.

غرفه فضای مجازی برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه فضای مجازی برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 1397 - 18:14

غرفه فضای مجازی مورخ ۱شهریور ماه برگزار گردید.

غرفه مهدویت برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه مهدویت برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 1397 - 18:09

غرفه مهدویت مورخ ۱شهریور ماه برگزار گردید.

غرفه کودک مورخ ۱شهریورماه برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه کودک مورخ ۱شهریورماه برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 1397 - 18:05

غرفه کودک به همت پشتیبانی فرهنگی حوزه ۲۳۰ناصرین مورخ ۱شهریورماه برگزار گردید.

اخرین برنامه الگوی نشاط و تعالی برگزار شد.
حوزه ۲۳۰ناصرین
اخرین برنامه الگوی نشاط و تعالی برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 1397 - 18:02

اخرین برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ ۱شهریورماه برگزار گردید.

برنامه الگوی نشاط و تعالی برگزار میشود.
حوزه 230 ناصرین
برنامه الگوی نشاط و تعالی برگزار میشود.
    تاریخ› دوشنبه 29 مرداد 1397 - 17:43

برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ 1شهریور برگزار میشود.

کلاس مروجین سبک زندگی برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
کلاس مروجین سبک زندگی برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 29 مرداد 1397 - 17:06

کلاس مروجین سبک زندگی مورخ 28مرداد برگزار گردید.

جلسه سرگروه با مربی مورخ 27مرداد برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه سرگروه با مربی مورخ 27مرداد برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 29 مرداد 1397 - 15:40

جلسه سرگروه با مربی مورخ 27مرداد ساعت 11الی 12برگزار گردید.

جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد برگزار شد.
حوزه 230 ناصرین
جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد برگزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 23 مرداد 1397 - 17:42

جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد ساعت 10:40با تعداد نفرات 3نفر برگزار شد.

RSS
1 2 3 4... 15