رای به سایت :
525
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
چهارشنبه 02 آبان 1397 -

مسابقات علمی برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
مسابقات علمی برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 14:24

مسابقات علمی مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

550پرس غذا به مهمانان برنامه بانوی کوچک توزیع گردید.
حوزه 230 ناصرین
550پرس غذا به مهمانان برنامه بانوی کوچک توزیع گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 14:20

550پرس غذا به مهمانان برنامه بزرگ بانوی کوچک مورخ 5صفر توزیع گردید.

لقمه های نذری به کودکان توزیع گردید.
حوزه 230 ناصرین
لقمه های نذری به کودکان توزیع گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 14:15

لقمه های نذری به کودکان مورخ 23مهرماه توزیع گردید.

اهدای هدیه به کودکان انجام گردید.
حوزه 230 ناصرین
اهدای هدیه به کودکان انجام گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 14:11

اهدای هدیه به کودکان مورخ 23مهرماه انجام گردید.

ایستگاه جذب برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
ایستگاه جذب برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 14:08

ایستگاه جذب مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

مراسم نوحه خوانی برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
مراسم نوحه خوانی برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 14:05

مراسم نوحه خوانی مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

برنامه نشست روشنگری برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
برنامه نشست روشنگری برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 14:00

برنامه نشست روشنگری مورخ 23مهر ماه برگزار گردید.

دهمین همایش بزرگ بانوی کوچک برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
دهمین همایش بزرگ بانوی کوچک برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 13:56

دهمین همایش بزرگ بانوی کوچک مورخ 28مهر برگزار گردید.

توزیع گوشت و مرغ به نیازمندان انجام گردید.
حوزه 230 ناصرین
توزیع گوشت و مرغ به نیازمندان انجام گردید.
    تاریخ› یکشنبه 08 مهر 1397 - 15:50

بمناسبت هفته امربه معروف توزیع خواروبار ومرغ و گوشت به نیازمندان توزیع گردد.

توزیع کیف و لوازم التحریر به نیازمندان انجام گردید.
حوزه 230 ناصرین
توزیع کیف و لوازم التحریر به نیازمندان انجام گردید.
    تاریخ› یکشنبه 08 مهر 1397 - 15:45

توزیع کیف و لوازم التحریر به نیازمندان به همت حوزه 230ناصرین گردید.

فراخوان گردان کوثر حوزه 230ناصرین برگزار میگردد.
حوزه 230 ناصرین
فراخوان گردان کوثر حوزه 230ناصرین برگزار میگردد.
    تاریخ› یکشنبه 08 مهر 1397 - 15:41

فراخوان گردان کوثر حوزه 230ناصرین مورخ 9مهرماه برگزار میگردد.

حضور نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در غرفه نمایشگاه دفاع مقدس بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
حضور نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در غرفه نمایشگاه دفاع مقدس بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 08 مهر 1397 - 15:32

حضور نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در غرفه نمایشگاه دفاع مقدس بمناسبت هفته دفاع مقدس در پارک دانشجو برگزار گردید.

جلسه هیئت حضرت رقیه برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه هیئت حضرت رقیه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 08 مهر 1397 - 15:26

جلسه هیئت حضرت رقیه مورخ 4مهر برگزار گردید.

ویزیت رایگان برگزار شد
ویزیت رایگان برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 03 مهر 1397 - 13:12

ویزیت رایگان همراه با توزیع دارو برگزار شد

جلسه امر به معروف برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه امر به معروف برگزار گردید.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 17:33

جلسه امر به معروف مورخ 21شهریور برگزار گردید.

جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده برگزار گردید.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 15:13

جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده مورخ 12شهریور برگزار گردید.

نظارت و سرکشی مجموعه رابط نمایندگی ناحیه سلمان فارسی انجام گردید.
حوزه 230 ناصرین
نظارت و سرکشی مجموعه رابط نمایندگی ناحیه سلمان فارسی انجام گردید.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 15:10

نظارت و سرکشی مجموعه رابط نمایندگی ناحیه سلمان فارسی مورخ 17شهریور انجام گردید.

نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین  مورخ 20شهریور در مسابقات قرانی الحافظون شرکت کردند.
حوزه 230 ناصرین
نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین مورخ 20شهریور در مسابقات قرانی الحافظون شرکت کردند.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 14:57

نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در روز سه شنبه مورخ 20شهریور در مسابقات الحافظون شرکت کردند.

نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در lمسابقات بومی ومحلی شرکت کردند.
حوزه 230 ناصرین
نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در lمسابقات بومی ومحلی شرکت کردند.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 14:48

نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در مسابقات بومی و محلی مورخ 20شهریور شرکت کردند.

جلسه اعضای شورای فرهنگی برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه اعضای شورای فرهنگی برگزار گردید.
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 14:44

جلسه اعضای شورای فرهنگی در روز 20شهریور برگزار گردید.

RSS
1 2 3 4... 15