رای به سایت :
525
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
چهارشنبه 02 آبان 1397 -

تعزیه خوانی برگزار گردید.
تعزیه خوانی برگزار گردید.

تعزیه خوانی مورخ 20مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی 1397/07/29
مداحی بمناسبت امام حسن مجتبی برگزار گردید.
مداحی بمناسبت امام حسن مجتبی برگزار گردید.

مداحی بمناسبت شهادت امام حسمن مجتبی مورخ 25مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/07/29
ختم صلوات و زیارت ال یاسین برگزار گردید.
ختم صلوات و زیارت ال یاسین برگزار گردید.

ختم صلوات و زیارت ال یاسین مورخ 17مهربرگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/07/29
اهدا لوازم التحریر انجام گردید.
اهدا لوازم التحریر انجام گردید.

اهدا لوازم التحریر مورخ 15مهر انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/07/29
دیدار با خانواده جانباز انجام گردید.
دیدار با خانواده جانباز انجام گردید.

دیدار با خانواده جانباز مورخ 13مهر انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/07/29
کمک نقدی انجام گردید.
کمک نقدی انجام گردید.

کمک نقدی مورخ 10مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/07/29
زیارت حضرت فاطمه معصومه برگزار گردید.
زیارت حضرت فاطمه معصومه برگزار گردید.

زیارت حضرت فاطمه معصومه مورخ 16مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/07/29
کلاس سلامت خامواده برگزار گردید.
کلاس سلامت خامواده برگزار گردید.

کلاس سلامت خانواده مورخ 18مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/07/29
اندازه گیری قندخون انجام گردید.
اندازه گیری قندخون انجام گردید.

اندازه گیری قند خون مورخ 18مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/07/29
حلقه صالحین برگزار گردید.
حلقه صالحین برگزار گردید.

حلقه صالحین مورخ 18مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/07/29
کلاس سبک زندگی برگزار گردید.
کلاس سبک زندگی برگزار گردید.

کلاس سبک زندکی مورخ 24مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/07/29
قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.

قرائت زیارت عاشورا مورخ 22مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/07/29

1 2 3 4... 140