رای به سایت :
526
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 -

حلقه صالحین برگزار گردید.
حلقه صالحین برگزار گردید.

حلقه صالحین مورخ 3ابان برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج مرصوص 1397/08/14
حلقه صالحین برگزار گردید.
حلقه صالحین برگزار گردید.

حلقه صالحین مورخ 18مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/07/29
حلقه صالحین برگزار شد.
حلقه صالحین برگزار شد.

حلقه صالحین مورخ ۱۷مهر انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/07/23
حلقه صالحین برگزار شد.
حلقه صالحین برگزار شد.

حلقه صالحین مورخ ۱۴شهریور برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/06/17
حلقه صالحین نوجوانان در باغ مسلم
حلقه صالحین نوجوانان در باغ مسلم

حلقه نوجوانان پایگاه نصر در باغ مسلم تشکیل گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/29
حلقه صالحین اخلاق از منظر قران برگزار شد.
حلقه صالحین اخلاق از منظر قران برگزار شد.

حلقه صالحین اخلاق از منظر قران مورخ ۱۰مرداد ماه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/05/12
حلقه صالحین برگزار شد.
حلقه صالحین برگزار شد.

حلقه صالحین مورخ ۲۵تیر برگزار شد‌.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/04/26
حلقه صالحین، کلاس طب سنتی برگزار شد.
حلقه صالحین، کلاس طب سنتی برگزار شد.

حلقه صالحین،کلاس طب سنتی مورخ ۱۳تیر برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/04/21
جلسه قرارگاه صالحین برگزار شد.
جلسه قرارگاه صالحین برگزار شد.

روز سه شنبه 19تیر ماه قرارگاه صالحین برگزار شد.

حوزه 230 ناصرین 1397/04/19
تقدیر و تشکر از سرگروه حلقه صالحین انجام شد.
تقدیر و تشکر از سرگروه حلقه صالحین انجام شد.

تقدیر و تشکر از سرگروه حلقه صالحین مورخ97/4/12انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/04/19
حلقه صالحین برگزار شد.
حلقه صالحین برگزار شد.

حلقه صالحین مورخ 97/4/11برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/04/19
حلقه صالحین خواهران
حلقه صالحین خواهران

حلقه صالحین خواهران برگزارشد

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/04/01

1 2 3 4... 11