رای به سایت :
516
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 23 مرداد 1397 -

جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد برگزار شد.
جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد برگزار شد.

جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد ساعت 10:40با تعداد نفرات 3نفر برگزار شد.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/23
گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد (ع)توزیع شد.
گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد (ع)توزیع شد.

گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد(ع)مورخ 21مرداد ماه توزیع شد.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
غرفه مهدویت برگزار شد.
غرفه مهدویت برگزار شد.

غرفه مهدویت مورخ 18مرداد برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد 1397/05/21
حلقه مهدویت برگزار گردید.
حلقه مهدویت برگزار گردید.

حلقه مهدویت مورخ 17مردادماه برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد 1397/05/21
اموزش قران با محوریت سبک زندگی برگزار شد.
اموزش قران با محوریت سبک زندگی برگزار شد.

اموزش قران با محوریت سبک زندگی مورخ 17مرداد برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد 1397/05/21
کلاس اموزش قران مورخ 17مرداد برگزار گردید.
کلاس اموزش قران مورخ 17مرداد برگزار گردید.

کلاس اموزش قران با محوریت روخوانی مورخ 17مرداد برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد 1397/05/21
جلسه امر به معروف برگزار گردید.
جلسه امر به معروف برگزار گردید.

جلسه امر به معروف مورخ 14مرداد ماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
جلسه فرماندهان پایگاهها برگزار شد.
جلسه فرماندهان پایگاهها برگزار شد.

جلسه فرماندهان پایگاهها مورخ د21مردادماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
حلقه سبک زندگی اسلامی مورخ 17مرداد برگزار گردید.
حلقه سبک زندگی اسلامی مورخ 17مرداد برگزار گردید.

حلقه سبک زندگی مورخ 17مرداد ساعت 18برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/05/21
الگوی نشاط و تعالی مورخ 18مرداد برگزار شد.
الگوی نشاط و تعالی مورخ 18مرداد برگزار شد.

الگوی نشاط و تعالی 18مرداد ساعت 17تا 19برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/05/21
حلقه اموزشی قران نوجوانان برگزار گردید.
حلقه اموزشی قران نوجوانان برگزار گردید.

حلقه اموزشی قران نوجوانان مورخ 16مرداد برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/05/21
نشست سیاسی برگزار شد.
نشست سیاسی برگزار شد.

نشست سیاسی توسط خانم زیبایی مورخ 17مرداد برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید خوشبازان 1397/05/21

1 2 3 4... 143