رای به سایت :
526
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 -

وصیت نامه امام حسین(ع)توزیع گردید.
وصیت نامه امام حسین(ع)توزیع گردید.

وصیت نامه امام حسین (ع) مورخ 8ابان ماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/08/14
نمایش پلاکاردهای دست نویس در راهپیمایی
نمایش پلاکاردهای دست نویس در راهپیمایی

نمایش پلاکاردهای دست نویس در راهپیمایی مورخ 8ابان انجام گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/08/14
غرفه نقاشی برگزار گردید.
غرفه نقاشی برگزار گردید.

غرفه نقاشی مورخ 8ابان برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/08/14
حضور اعضای گردان کوثر در راهپیمایی 13ابان
حضور اعضای گردان کوثر در راهپیمایی 13ابان

حضور اعضای گردان کوثر در راهپیمایی 13ابان انجام گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/08/14
شکلات همراه با احادیث توزیع گردید.
شکلات همراه با احادیث توزیع گردید.

شکلات همراه با احادیث مورخ 13ابان توزیع گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/08/14
مسابقات علمی برگزار گردید.
مسابقات علمی برگزار گردید.

مسابقات علمی مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
550پرس غذا به مهمانان برنامه بانوی کوچک توزیع گردید.
550پرس غذا به مهمانان برنامه بانوی کوچک توزیع گردید.

550پرس غذا به مهمانان برنامه بزرگ بانوی کوچک مورخ 5صفر توزیع گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
لقمه های نذری به کودکان توزیع گردید.
لقمه های نذری به کودکان توزیع گردید.

لقمه های نذری به کودکان مورخ 23مهرماه توزیع گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
اهدای هدیه به کودکان انجام گردید.
اهدای هدیه به کودکان انجام گردید.

اهدای هدیه به کودکان مورخ 23مهرماه انجام گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
ایستگاه جذب برگزار گردید.
ایستگاه جذب برگزار گردید.

ایستگاه جذب مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
مراسم نوحه خوانی برگزار گردید.
مراسم نوحه خوانی برگزار گردید.

مراسم نوحه خوانی مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
برنامه نشست روشنگری برگزار گردید.
برنامه نشست روشنگری برگزار گردید.

برنامه نشست روشنگری مورخ 23مهر ماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28

1 2 3 4... 56