رای به سایت :
525
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
چهارشنبه 02 آبان 1397 -

مسابقات علمی برگزار گردید.
مسابقات علمی برگزار گردید.

مسابقات علمی مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
550پرس غذا به مهمانان برنامه بانوی کوچک توزیع گردید.
550پرس غذا به مهمانان برنامه بانوی کوچک توزیع گردید.

550پرس غذا به مهمانان برنامه بزرگ بانوی کوچک مورخ 5صفر توزیع گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
لقمه های نذری به کودکان توزیع گردید.
لقمه های نذری به کودکان توزیع گردید.

لقمه های نذری به کودکان مورخ 23مهرماه توزیع گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
اهدای هدیه به کودکان انجام گردید.
اهدای هدیه به کودکان انجام گردید.

اهدای هدیه به کودکان مورخ 23مهرماه انجام گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
ایستگاه جذب برگزار گردید.
ایستگاه جذب برگزار گردید.

ایستگاه جذب مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
مراسم نوحه خوانی برگزار گردید.
مراسم نوحه خوانی برگزار گردید.

مراسم نوحه خوانی مورخ 23مهرماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
برنامه نشست روشنگری برگزار گردید.
برنامه نشست روشنگری برگزار گردید.

برنامه نشست روشنگری مورخ 23مهر ماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
دهمین همایش بزرگ بانوی کوچک برگزار گردید.
دهمین همایش بزرگ بانوی کوچک برگزار گردید.

دهمین همایش بزرگ بانوی کوچک مورخ 28مهر برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/28
توزیع گوشت و مرغ به نیازمندان انجام گردید.
توزیع گوشت و مرغ به نیازمندان انجام گردید.

بمناسبت هفته امربه معروف توزیع خواروبار ومرغ و گوشت به نیازمندان توزیع گردد.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/08
توزیع کیف و لوازم التحریر به نیازمندان انجام گردید.
توزیع کیف و لوازم التحریر به نیازمندان انجام گردید.

توزیع کیف و لوازم التحریر به نیازمندان به همت حوزه 230ناصرین گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/08
فراخوان گردان کوثر حوزه 230ناصرین برگزار میگردد.
فراخوان گردان کوثر حوزه 230ناصرین برگزار میگردد.

فراخوان گردان کوثر حوزه 230ناصرین مورخ 9مهرماه برگزار میگردد.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/08
حضور نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در غرفه نمایشگاه دفاع مقدس بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید.
حضور نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در غرفه نمایشگاه دفاع مقدس بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید.

حضور نیروهای بسیجی حوزه 230ناصرین در غرفه نمایشگاه دفاع مقدس بمناسبت هفته دفاع مقدس در پارک دانشجو برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/08

1 2 3 4... 55