رای به سایت :
517
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد برگزار شد.
جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد برگزار شد.

جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد ساعت 10:40با تعداد نفرات 3نفر برگزار شد.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/23
گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد (ع)توزیع شد.
گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد (ع)توزیع شد.

گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد(ع)مورخ 21مرداد ماه توزیع شد.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
جلسه امر به معروف برگزار گردید.
جلسه امر به معروف برگزار گردید.

جلسه امر به معروف مورخ 14مرداد ماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
جلسه فرماندهان پایگاهها برگزار شد.
جلسه فرماندهان پایگاهها برگزار شد.

جلسه فرماندهان پایگاهها مورخ د21مردادماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
دومین کارگاه سبک زندگی مورخ 14 مرداد ماه برگزار گردید.
دومین کارگاه سبک زندگی مورخ 14 مرداد ماه برگزار گردید.

دومین کارگاه سبک زندگی مورخ 14 مرداد ماه ساعت 15الی17 برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
غرفه قران به همت پایگاه شهید ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
غرفه قران به همت پایگاه شهید ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.

غرفه قران به همت پایگاه شهید ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد از ساعت ۱۸الی ۲۰ برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/20
غرفه ورزش و منچ به همت تربیت بدنی حوزه ۲۳۰ناصرین برگزار شد.
غرفه ورزش و منچ به همت تربیت بدنی حوزه ۲۳۰ناصرین برگزار شد.

غرفه ورزش و منچ مورخ ۱۸مرداد به همت تربیت بدنی حوزه ۲۳۰ناصرین برگزار شد.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/20
غرفه ایمنی به همت پایگاه شهید خوشبازان مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
غرفه ایمنی به همت پایگاه شهید خوشبازان مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.

غرفه ایمنی به همت پایگاه شهید خوشبازان مورخ ۱۸مرداد از ساعت ۱۸الی ۲۰ در بوستان رازی برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/20
غرفه مهدویت به همت پایگاه ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
غرفه مهدویت به همت پایگاه ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.

غرفه مهدویت به همت پایگاه ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/20
غرفه سلامت به همت پایگاه شهید ربطی مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
غرفه سلامت به همت پایگاه شهید ربطی مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.

غرفه سلامت به همت پایگاه شهید ربطی مورخ ۱۸مردادماه از ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/20
غرفه طب اسلامی و مزاج شناسی به همت پایگاه احمدی سخا مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
غرفه طب اسلامی و مزاج شناسی به همت پایگاه احمدی سخا مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.

غرفه طب اسلامی و مزاج شناسی به همت پایگاه احمدی سخا ۱۸مرداد ماه از ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/20
 پک سی دی ماه بانو در برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ۱۸مرداد ماه توزیع شد.
پک سی دی ماه بانو در برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ۱۸مرداد ماه توزیع شد.

پک سی دی ماه بانو الگوی نشاط و تعالی مورخ ۱۸مرداد ماه ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/20

1 2 3 4... 52