رای به سایت :
611
محبوب
حوزه 229 ذوالفقار
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
تمرینات قبل از اولین اکران نمایش فجر خون توسط بسیجیان پایگاه شهید ربطی
تمرینات قبل از اولین اکران نمایش فجر خون توسط بسیجیان پایگاه شهید ربطی

بسیجیان پایگاه شهید ربطی خود را برای اولین اکران نمایش فجر خون آماده می نمایند .
calendar
تاریخ : 1397/03/04 - 17:28
0
محبوب  
رای به خبر :