رای به سایت :
593
محبوب
حوزه 229 ذوالفقار
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 03 بهمن 1396 -
کلاس تداوم اموزش نظامی و تور ایست بازرسی با حضور بسیجیان حوزه ۲۲۹ ذوالفقار در پایگاه شهید ابطحی نژاد
کلاس تداوم اموزش نظامی و تور ایست بازرسی

کلاس تداوم اموزش نظامی و تور ایست بازرسی با حضور بسیجیان حوزه ۲۲۹ ذوالفقار در پایگاه شهید ابطحی نژاد

کلاس تداوم اموزش نظامی و تور ایست بازرسی با حضور بسیجیان حوزه ۲۲۹ ذوالفقار در پایگاه شهید ابطحی نژاد برگزار گردید
calendar
تاریخ : 1396/10/24 - 00:38
0
محبوب  
رای به خبر :