رای به سایت :
593
محبوب
حوزه 229 ذوالفقار
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 03 بهمن 1396 -
معرفی جانشین محترم حوزه
معرفی جانشین محترم حوزه

معرفی جانشین محترم حوزه جناب اقای محمدرضا تفرشی با حضور فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
calendar
تاریخ : 1396/10/24 - 00:23
0
محبوب  
رای به خبر :