رای به سایت :
617
محبوب
حوزه 229 ذوالفقار
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 30 مرداد 1397 -
سخنرانی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی در حوزه مقاومت بسیج 229 ذوالفقار
سخنرانی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی در حوزه مقاومت بسیج 229 ذوالفقار

سخنرانی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی در مورد برنامه سال 97
calendar
تاریخ : 1396/10/23 - 23:30
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 229 ذوالفقار  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،سخنرانی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی در مورد برنامه سال 97 که باید با محوریت مسجد در محل ستاد حوزه برگزار شد.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 14447
شایان طالبی