رای به سایت :
593
محبوب
حوزه 229 ذوالفقار
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 03 بهمن 1396 -
جلسه مشترک فرماندهان محترم پایگاه ها و اعضای شورا با حضور رابط نمایندگی ولی فقیه محترم ناحیه
جلسه مشترک فرماندهان محترم پایگاه ها و اعضای شورا با حضور رابط نمایندگی ولی فقیه محترم ناحیه

جلسه مشترک فرماندهان محترم پایگاه ها و اعضای شورا با حضور رابط نمایندگی ولی فقیه محترم ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1396/10/23 - 23:16
0
محبوب  
رای به خبر :