تاریخ : یکشنبه 19 دي 12:30
کد خبر : 380326
سرویس خبری : سایر محتوای علم و فنآوری
 

رتبه بندی سایت های برتر قسم ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی اعلام شد

رتبه بندی سایت های برتر قسم ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی اعلام شد

رتبه بندی سایتهای برتر قسم خبری در 9 ماهه سال 1395 از سوی قرارگاه فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی اعلام شد.

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،با توجه به اهمیت به روز رسانی سایت های قسم خبری حوزه ها و پایگاه ها و ایجاد روحیه و انگیزه در بین مسئولین این سایت ها،رتبه بندی سایتهای برتر قسم خبری در 9 ماهه سال 1395 از سوی قرارگاه فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی اعلام شد.

لازم به ذکر است حوزه 231والعصر و پایگاه فاتح خیبر این حوزه توانستند از بین تمامی حوزه ها و پایگاه های تابع ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی عنوان برترین ها را کسب نمایند

پایگاه های برتری که از لحاظ بالاترین امتیاز برخوردار بودندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ