رای به سایت :
2023
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 30 مرداد 1397 -
برگزاری مسابقات بومی محلی
گزارش تصویری/

برگزاری مسابقات بومی محلی

مسابقات بومی محلی با حضور بسیجیان ناحیه سلمان برگزارشد.
calendar
تاریخ : 1397/05/16 - 12:27
1
محبوب  
رای به خبر :