رای به سایت :
1838
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
پنجشنبه 30 شهريور 1396 -

اردوی تنگه واشی ویژه مربیان قرآنی ناحیه سلمان فارسی
اردوی تنگه واشی ویژه مربیان قرآنی ناحیه سلمان فارسی

اردوی تنگه واشی با حضور مسئول مهدومکتبخانه ناحیه سلمان فارسی روز دوشنبه ٣٠ مردادماه برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/06/01
حضور مدیریت مهدها و مکتب خانه های ناحیه سلمان فارسی در اختتامیه مهد شکوفه بیت القرآن
حضور مدیریت مهدها و مکتب خانه های ناحیه سلمان فارسی در اختتامیه مهد شکوفه بیت القرآن

مدیریت مهدها و مکتب خانه های ناحیه سلمان فارسی در اختتامیه مهد شکوفه (بیت القرآن) روز پنجشنبه 26 مرداد ماه حضور یافت.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/05/28
برگزاری اردوی تفریحی ورزشی ویژه مربیان قرآنی
برگزاری اردوی تفریحی ورزشی ویژه مربیان قرآنی

اردوی تفریحی ورزشی تنگه واشی ویژه مربیان قرآنی منطقه 11 ناحیه سلمان فارسی برگزار می شود

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/05/24
فعالیت قرآنی حوزه ٢٣٢ عابدین و حوزه ٢١٨ بنت الهدی در بوستان دانشجو
فعالیت قرآنی حوزه ٢٣٢ عابدین و حوزه ٢١٨ بنت الهدی در بوستان دانشجو

فعالان قرآنی حوزه ٢٣٢ عابدین و ٢١٨ بنت الهدی طبق هفته های گذشته در روز پنجشنبه هر هفته در حال ترویج فرهنگ قرآنی هستند.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/05/15
اردوهای شعبه تخصصی حفظ قرآن کریم (بیت القرآن )
اردوهای شعبه تخصصی حفظ قرآن کریم (بیت القرآن )

شعبه حفظ قرآن کریم (بیت القرآن) جهت ترویج فرهنگ قرآنی و دینی اقدام به اردوی هفتگی برای اساتید و شاگردان قرآنی کرده است.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/04/29
بازدید از واحد حفظ قرآن کریم پایگاه شهید میرفارسی (حوزه 216 صدیقین)
بازدید از واحد حفظ قرآن کریم پایگاه شهید میرفارسی (حوزه 216 صدیقین)

واحد حفظ قرآن کریم پایگاه شهید میرفارسی (حوزه 216 صدیقین) مورد بازدید مسئول شعبات حفظ ناحیه سلمان فارسی قرار گرفت.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/04/29
بازدید از مکتب خانه قرآنی پایگاه مرصوص (حوزه 230 ناصرین)
بازدید از مکتب خانه قرآنی پایگاه مرصوص (حوزه 230 ناصرین)

بازدید از مکتب خانه قرآنی پایگاه مرصوص حوزه 230 ناصرین روز سه شنبه 27 تیرماه انجام شد.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/04/28
کارگاه آموزشی سازمان قرآن و عترت ویژه مربیان مکتب خانه های قرآنی
کارگاه آموزشی سازمان قرآن و عترت ویژه مربیان مکتب خانه های قرآنی

کارگاه آموزشی سازمان قرآن و عترت ویژه مربیان مکتب خانه های قرآنی روز سه شنبه 27 تیرماه برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/04/28
بازدید مسئول شعبات حفظ ناحیه سلمان فارسی از شعبات تخصصی حفظ قرآن کریم
بازدید مسئول شعبات حفظ ناحیه سلمان فارسی از شعبات تخصصی حفظ قرآن کریم

مسئول شعبات حفظ و مسئول معاونت قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی از کلاس های شعبه تخصصی حفظ (شهید بهشتی) بازدید به عمل آوردند.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/04/26
جلسه مسئول معاونت قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی با مسئولین قرآن وعترت حوزه و پایگاه 218 بنت الهدی
جلسه مسئول معاونت قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی با مسئولین قرآن وعترت حوزه و پایگاه 218 بنت الهدی

جلسه مسئول معاونت قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی با مسئولین قرآن وعترت حوزه و پایگاه 218 بنت الهدی برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/04/26
بازدید مسئول شعبات حفظ و مسئول معاونت قرآن و عترت از شعبات تخصصی حفظ قرآن کریم
بازدید مسئول شعبات حفظ و مسئول معاونت قرآن و عترت از شعبات تخصصی حفظ قرآن کریم

مسئول شعبات حفظ و مسئول معاونت قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی از کلاس های شعبه تخصصی حفظ (خوشبازان) بازدید به عمل آوردند.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/04/26
جلسه مسئول معاونت قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی با مسئولین حوزه و پایگاه 216 صدیقین
جلسه مسئول معاونت قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی با مسئولین حوزه و پایگاه 216 صدیقین

جلسه مسئول معاونت قرآن و عترت ناحیه سلمان فارسی با مسئولین قرآن وعترت حوزه و پایگاههای 216 صدیقین برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/04/26

1 2